Thiết bị lấy và lưu mẫu tự động _ CS12

Model: CS12
Hãng sản xuất/ xuất xứ: Delta Phase/ Hoa Kỳ
Ứng dụng: lấy và lưu mẫu nước tự động theo điều khiển
Thông số kỹ thuật
– Phương pháp lấy mẫu: bơm hút chân không (vacuum system)
– Số lượng mẫu lấy: 24 chai x 1.0 L
– Nhiệt độ lưu mẫu: 4°C ± 2°C
– Độ chính xác thể tích lấy mẫu: ± 2%
– Tốc độ lấy mẫu: 3500 mL/phút (≈ 0.75 m/s)
– Chiều cao hút mẫu: ≥ 9.0m
– Chiều dài hút mẫu: > 100m
– Chế độ lấy mẫu: lấy mẫu quá tiêu chuẩn, lấy mẫu chai riêng biệt, lấy mẫu hỗn hợp, lấy mẫu kích hoạt bên ngoài, lấy mẫu điều khiển từ xa, lấy mẫu tỷ lệ thời gian, lấy mẫu tỷ lệ mức, lấy mẫu theo tỷ lệ lưu lượng (lưu lượng kế bên ngoài)

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section