Cảm biến đo Clo dư (Free Chlorine) _ DG7-FCO

Model: DG7-FCO
Hãng sản xuất/ xuất xứ: Delta Phase/ Hoa Kỳ
Ứng dụng: đo lường hàm lượng Clo dư trong nước thải/ nước cấp/…
Thông số kỹ thuật
– Kết nối với GDC-01/02/04/06/08
– Phương pháp đo: trực tiếp, không sử dụng hoá chất
– Công nghệ đo: phân cực sử dụng điện cực quay
– Kiểu loại: flowcell
– Khả năng đo: Clo dư
– Dải đo: 0.05…20 mg/L
– Độ chính xác: 0.05 mg/L (0.25% dải đo)
– Thời gian phản hồi: < 120s
– Độ phân giải: 0.01
– Tự động đo và bù pH

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section