Cảm biến đo mực nước _ PG7

Model: PG7
Hãng sản xuất/ xuất xứ: Delta Phase/ Hoa Kỳ
Ứng dụng: đo mực nước trong giếng ngầm/ bốn chứa/ …
Thông số kỹ thuật
– Phương pháp lắp đặt: trực tiếp, thả chìm vào giếng
– Nguyên lý đo: áp suất thủy tĩnh
– Khả năng đo: mực nước, áp suất
– Dải đo: 0…10/20/30/40/… mH2O
– Độ chính xác: 0.02% dải đo
– Thời gian phản hồi: 1s
– Tín hiệu ra: Modbus RS485
– Vật liệu: Stainless steel 316L
– Cấp bảo vệ: IP68

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section