Cảm biến đo TSS _ TS7

Model: TS7
Hãng sản xuất/ xuất xứ: Delta Phase/ Hoa Kỳ
Ứng dụng: đo lường hàm lượng TSS (chất rắn lơ lửng) trong nước thải/ nước mặt/ nước bùn/ …
Thông số kỹ thuật
– Kết nối với GDC-04/06/08
– Phương pháp đo: Trực tiếp, nhúng chìm trong nước
– Công nghệ đo: Ánh sáng tán xạ 90°
– Khả năng đo: TSS, độ đục
– Dải đo: 0…1250 mg/L
– Độ chính xác: <±1%F.S
– Độ phân giải: 0.01…1
– Thời gian phản hồi: < 5s
– Cấp bảo vệ: IP 68, nhúng chìm trực tiếp trong nước

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section