Thiết bị phân tích khí CO, NOx, SO2, O2 _ MGA-12

Model: MGA 12
Hãng sản xuất/ xuất xứ: Dr. Födisch/ Đức
Ứng dụng: đo nồng độ các thành phần trong khí thải CO, NOx, SO2, O2, …
Thông số kỹ thuật
– Phương pháp đo: trích ly mẫu làm lạnh khô (Cold Dry Extractive), đo gián tiếp
– Công nghệ đo: NDIR (SO2, NO, CO), EC (O2)
– Khả năng đo tối đa 04 thông số bất kỳ cùng lúc
– Dải đo: NOx : 0…3000 mg/m³, SO2 : 0…2000 mg/m³, CO : 0…3000 mg/m³, O2 : 0 … 25 vol.%
– Độ chính xác: <± 2% dải đo
– Thời gian phản hồi: < 180s
– Tín hiệu ra: 05 x analogue (4…20mA), 16 x digital
– Tín hiệu vào: 08 x digital
– Hiển thị: màn hình đồ hoạ LCD, 240×128 pixel, có đèn nền, bàn phím
– Cấp bảo vệ: IP40
– Đạt chứng chỉ TUV (QAL1 certification)

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section