Thiết bị đo Tổng Nitơ (TN) _ CA8-TN

Model: CA8-TN
Hãng sản xuất/ xuất xứ: Delta Phase/ Hoa Kỳ
Ứng dụng: đo lường hàm lượng Tổng Nitơ trong nước thải/ nước mặt/…
Thông số kỹ thuật
– Phương pháp đo: gián tiếp, hút mẫu phân tích
– Công nghệ đo: Potassium persulfate digestion, UV Spectrophotometry
– Khả năng đo: Tổng Nito
– Dải đo: TN: 0…100 mg/L
– Độ chính xác: ±5% dải đo
– Độ phân giải: 0.1
– Thời gian đo: 25 phút
– Tín hiệu ra: 4…20mA
– Nhiệt độ | độ ẩm vận hành: 5…+50°C | < 85%RH (không ngưng tụ)
– Vật liệu: thép cán nguội sơn tĩnh điện epoxy

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section