Cảm biến đo COD _ SA9-L

Model: SA9-L
Hãng sản xuất/ xuất xứ: Delta Phase/ Hoa Kỳ
Ứng dụng: đo lường hàm lượng COD trong nước thải/ nước mặt/ nước cấp/…
Thông số kỹ thuật
– Kết nối với GDC-04/06/08
– Phương pháp đo: trực tiếp, nhúng chìm trong nước
– Công nghệ đo: hấp thu phân tích quang phổ UV-VIS (200-700nm)
– Khả năng đo: COD
– Dải đo: 0…500 mg/L
– Độ chính xác: ±2% dải đo
– Thời gian phản hồi: < 60s
– Độ phân giải: 0.01
– Cấp bảo vệ: IP68, nhúng chìm trực tiếp trong nước

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section