Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. HCM

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 45 m3/ ngày đêm

Mô tả

  • Công trình thực hiện: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 45 m3/ ngày đêm
  • Chủ đầu tư: UBND TP. Hồ Chí Minh
  • Địa điểm lắp đặt: 123 Trương Định, Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Hệ thông sử dụng công nghệ AO có giá thể, nước sau xử lý đạt chuẩn Cột A, QCVN 14:2015/BTNMT
Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section