Công ty CP Phát triển hạ tầng Việt Sơn – KCN Thái Hòa

Nâng cấp hệ thống quan trắc tự đông nước thải của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Thái Hòa

Mô tả

  • Công trình thực hiện: Nâng cấp hệ thống quan trắc tự đông nước thải của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Thái Hòa
  • Chủ đầu tư: Công ty CP Phát triển Hạ tầng Việt Sơn
  • Địa điểm lắp đặt: Ấp Tân Hòa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam
  • Hệ thống nâng cấp thay thế: Bộ thiết bị đo COD, TSS, pH, Nhiệt độ, Ammonia; Thiết bị lưu điện (UPS); Thiết bị thu thập và truyền dữ liệu (Datalogger); Phần mềm quản lý dữ liệu.
Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section