Nha khoa Lê Gia Group

Cung cấp và lắp đặt modul xử lý nước thải phòng khám nha khoa

Mô tả

  • Công trình: Cung cấp và lắp đặt modul xử lý nước thải phòng khám nha khoa công suất 1.0m3/ ngày đêm
  • Chủ đầu tư: Lê Gia Group
  • Địa điểm thực hiện: 124 Xã Đàn, P. Đống Đa,  TP. Hà Nội
Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section