Phòng khám nha khoa Bác Sĩ Trịnh – Nguyên Viện Trưởng Viện Răng Hàm Mặt Việt Nam

Cung cấp và lắp đặt modul xử lý nước thải phòng khám nha khoa

Mô tả

  • Công trình: Cung cấp và lắp đặt modul xử lý nước thải phòng khám nha khoa công suất 2.0m3/ ngày đêm
  • Chủ đầu tư: Bác Sĩ Trịnh – Nguyên Viện Trưởng Viện Răng Hàm Mặt Việt Nam
  • Địa điểm thực hiện: Số 621 Thụy Khuê – Tây Hồ – Hà Nội
Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section