Công ty TNHH Nguyên An Phát

Cung cấp hệ thống châm Clo và bơm thổi khí cho hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Mô tả

  • Công trình: Cung cấp hệ thống châm Clo và bơm thổi khí cho hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.
  • Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Đầu tư & Xây dựng TP. Bảo Lộc.
  • Công trình: Cung cấp hệ thống châm Clo và bơm thổi khí cho hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.
  • Địa điểm thực hiện: 153 Nguyễn Thái Bình, Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam

 

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section

Lưu thay đổi