Hệ thống quan trắc không khí xung quanh

  • Hệ thống sử dụng thiết bị được sản xuất tại các quốc gia EU/G7
  • Hệ thống nhỏ gọn, linh động, dễ ứng dụng lắp đặt cho khu vực có diện tích nhỏ
  • Tính ổn định cao, ít bảo trì bảo dưỡng.
Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section