Dịch vụ chuẩn đoán, sửa chữa, nâng cấp

01. Chuẩn đoán, sửa chữa, nâng cấp là gì?

Chuẩn đoán, sửa chữa, nâng cấp là những hoạt động về mặt kiểm tra kỹ thuật phát hiện lỗi hỏng hóc và sửa chữa hay thay thế một số linh kiện, chi tiết bên trong các loại máy móc, thiết bị, hệ thống. Nhằm phục hồi hoạt động của máy móc thiết bị.
Nâng cấp là thực hiện bổ sung thiết bị cho hệ thống hoặc các tùy chọn thêm cho thiết bị để bổ sung các chức năng/ công năng mới cho thiết bị hệ thống

02. Sự cần thiết của việc chuẩn đoán, sửa chữa, nâng cấp

  • Đảm bảo hoạt động của thiết bi, hệ thống đáp ứng sản xuất/ quy định giám sát của luật pháp
  • Đáp ứng yêu cầu nâng cao trong sản xuất hoặc yêu cầu giám sát bổ sung của luật pháp

03. Dịch vụ chuẩn đoán, sửa chữa, nâng cấp của Vimes

  • Kiểm tra, chuẩn đoán các lỗi hỏng hóc thiết bị và thực hiện sửa chữa thay thế
  • Nâng cấp bổ sung thiết bị cho hệ thống đáp ứng yêu cầu mở rộng của luật pháp (Nghị định, thông tư,…)
Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section