Dịch vụ kiểm định/ hiệu chuẩn

01. Bảo trì, bảo dưỡng là gì?

Kiểm định là hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường. Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối liên hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo.

02. Sự cần thiết của việc bảo trì bảo dưỡng

 • Đảm bảo duy trì trang thái hoạt động chính xác của thiết bị/ hệ thống sau thời gian dài hoạt động bị trôi độ chính xác của phép đo
 • Đảm bảo theo quy định của pháp luật đối với thiết bị / hệ thống đặc thù

03. Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng của Vimes

 • Tần suất: theo yêu cầu của thiết bị hệ thống/ theo quy định của pháp luật
 • Nội dung công việc thực hiện:
  + Kiểm tra vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị
  + Kiểm định/ hiệu chuẩn thiết bị
  + Đo quan trắc dối chứng (RA test)
  + Đánh giá hệ thống theo quy định của pháp luật
  + Thực hiện hồ sơ báo cáo

04. Ưu điểm

 • Chi phí cạnh tranh.
 • Hạn chế rủi ro về hỏng hóc thiết bị khi thực hiện tăng tỷ lệ đạt khi thực hiện.
 • Đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp.
Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section